Integracja Bilateralna
Data dodania: 2019-03-14 12:19:29

CZYM JEST INTEGRACJA BILATERALNA?

Jest to zdolność świadomego i skoordynowanego używania obydwu stron ciała. Jest ona niezbędna do efektywnego wykonywania najbardziej podstawowych czynności, jak chodzenie czy widzenie, a także do całego szeregu mniej lub bardziej skomplikowanych zadań angażujących dwie strony ciała.

Wykorzystując plastyczność ludzkiego mózgu, terapia skupia się na jednoczesnej stymulacji sfery ruchowej i poznawczej, co w konsekwencji pozwala nam działać sprawniej i skuteczniej.

 

CO OFERUJE INTEGRACJA BILATERALNA?

Ruch odgrywa fundamentalną rolę w procesie rozwoju i optymalizacji funkcjonowania motorycznego, społecznego, umysłowego i emocjonalnego każdego człowieka, a rozwijanie sprawności ruchowej nierozerwalnie powiązane jest z naszymi zdolnościami intelektualnymi i poznawczymi.

Poprzez ruch i dążenie do jego automatyzacji Integracja Bilateralna wspomaga rozwój znakomitej koordynacji, równowagi i kontroli postawy. Efektem tego jest poprawa funkcji sensorycznych dających możliwość płynnej współpracy sfery ruchowej i umysłowej. Dzięki doskonaleniu świadomości przestrzeni i własnego ciała sprzyja wielozadaniowości i wykorzystywaniu pełni własnego potencjału. Poprawia precyzję działań i efektywność ruchów prowadząc do harmonijnej współpracy ciała z umysłem.

 

DLA KOGO JEST INTEGRACJA BILATERALNA?

Terapia ta przeznaczona jest dla osób z:

  • dysleksją oraz trudnościami w czytaniu i pisaniu,
  • problemami z koncentracją uwagi i pamięcią,
  • problemami z emocjami i zachowaniem,
  • brakiem pewności siebie i niską samooceną,
  • opóźnieniami i zaburzeniami rozwojowymi,
  • © Bilateral Integration Exercise Ltd

a także dla:

  • młodych sportowców i osób czynnie uprawiających sport, chcących rozwijać, doskonalić i świadomie wykorzystywać swoje umiejętności,
  • osób chcących poprawić swoją organizację i planowanie otaczającej przestrzeni,
  • osób, dla których istotna jest nie tylko sama sprawność fizyczna, ale też zdolność zamierzonego korzystania z niej.

 

JAK WYGLĄDA PROGRAM ĆWICZEŃ INTEGRACJI BILATERALNEJ?

Trening został opracowany przez Sheilę Dobie i opiera się na unikalnym programie ćwiczeń ruchowych, pobudzających mózg do bardziej efektywnej i szybszej reakcji na bodźce. Bazując na tym, że to właśnie ruch jest podstawą wszystkich procesów uczenia się, ułożono specjalne sekwencje układów ćwiczeń, które stosować należy w określonej kolejności z uwzględnieniem postępów dziecka, aby maksymalnie wspierać jego rozwój i zdolności edukacyjne. Na odpowiednim etapie programu do ćwiczeń ruchowych dołączane są dodatkowe elementy wielozadaniowe, odwołujące się głównie do aspektów przetwarzania bodźców wizualnych i słuchowych. Częstotliwość spotkań kontrolnych dostosowana jest do intensywności terapii (co 1-6 tygodni).

Ćwiczenia mają za zadanie wypełnić luki, który mogły powstać na różnych etapach rozwoju. Dzięki skupianiu się na indywidualnych słabościach, pozwala to na wymierną poprawę osiągnięć zarówno dziecku uzyskującemu w szkole wyniki poniżej swoich możliwości, jak i sportowcowi mającemu dotąd trudności z dopracowaniem techniki. Liczne warianty modyfikacji programu ćwiczeń stwarzają szansę jak najlepszego dostosowania go do potrzeb danego przypadku.