Diagnoza i terapia psychologiczna
Data dodania: 2018-12-03 23:24:00

CO OFERUJEMY?

  1. Konsultacje Psychologiczne 

  2. Diagnoza psychologiczna i pedagogiczna

  3. Diagnoza w zakresie trudności szkolnych i wychowawczych 

  4. Badania  w kierunku dysleksji, dysgrafii i dysortografii 

  5. Diagnoza specyficznych trudności w uczeniu się matematyki (dyskalkulia) 

  6. Badania dojrzałości szkolnej dziecka, tj. diagnoza gotowości podjęcia obowiązku szkolnego

  7. Terapia Psychologiczna 

  8. Psychoterapia dzieci, młodzieży i dorosłych