Cennik
Data dodania: 2018-11-21 12:08:24

 

 

  

DOKTOR 

MAGISTER 

 Konsultacja logopedyczna 

 60 minut 

 200 zł 

120 zł 

 Konsultacja neurologopedyczna

 60 minut

 200 zł 

120 zł 

 Konsultacja psychologiczna 

 60 minut

  200 zł

120 zł

 Konsultacja pedagogiczna, 
 pedagog-terapeuta, pedagog specjalny

 60 minut

 200 zł 

 120 zł

 Diagnoza logopedyczna/ 
 neurologopedyczna

 1-3 spotkania  
po ok. 
60 minut

200 zł 
za  spotkanie 

120 zł 
za  spotkanie 

 Diagnoza  psychologiczna

 1-3 
spotkania 
po 60 min.

200 zł

 120 zł

 Diagnoza pedagogiczna

diagnoza ryzyka dysleksji/ diagnoza gotowości szkolnej 

2 spotkania po 60 min + 
30 min omówienie 

  -

350 zł

 Diagnoza rozwoju SI, Diagnoza wygaszania odruchów pierwotnych

 3 spotkania

 -

 450 zł

 Diagnoza  wstępna - 
- EEG BIOFEEDBACK

60 minut

 -

150 zł 

 Terapia logopedyczna

30 minut

100 zł

70 zł

 Terapia pedagogiczna,   
 (reedukacja), terapia ręki

45 minut

90 zł

 

  

 

 Terapia  neurologopedyczna

60 minut

200 zł

120 zł

 Terapia psychologiczna

60 minut

200 zł

120 zł

Terapia integracji sensorycznej 

 

 

Terapia EEG BIOFEEDBACK

 


45 minut 

100 zł

dzieci: 30 min.

dorośli: 45 min. 

 -

80 zł

100 zł

Wygaszanie odruchów wg Sally Goddard/Domowy program ćwiczeń INPP

30 min.

 

100 zł

Instrumental Enrichment

       60 min.

 

150 zł

 

 

 

Miesięczne abonamenty - wraz z początkiem miesiąca należy wnosić opłatę za zajęcia. W razie nieobecności na zajęciach (i zgłoszenie jej do godz. 9:00 dnia, w którym odbywa się terapia), będzie możliwość odrobienia zaległości u jednego z naszych terapeutów po uprzednim umówieniu się ze specjalistą. 

Niepowiadomienie terapeuty o nieobecności lub powiadomienie o nieobecności później niż do g. 9:00 dnia, w którym odbywa sie terapia skutkuje utratą 100% opłaty za jedne zajęcia terapeutyczne oraz niemożliwością odrobienia zajęć w innym terminie. Zasady te obowiązują również osoby, które nie korzystają z abonamentów, ale płacą jednorazowo za zajęcia (zajęcia które nie zostały odwołane w odpowiednim czasie, uznaje się za odbyte.

RODZAJE ABONAMENTÓW:

  1. integracja sensoryczna, terapia pedagogiczna, terapia ręki, terapia biofeedback - 360 zł za 4 zajęcia w miesiącu (90 zł za zajęcia), w przypadku 5 zajęć w miesiącu abonament wynosi 450zl.

  2. terapia logopedyczna prowadzona przez mgr - 240 zł za 4 zajęcia w miesiącu- (60 zł za zajęcia), w przypadku 5 zajęć w miesiącu abonament wynosi 300 zł

  3. terapia logopedyczna prowadzona przez dr - 400  zł za 4 zajęcia w miesiącu (100 zł za zajęcia), w przypadku 5 zajęć w miesiącu abonament wynosi 500zł 

  4. Opłata za zajęcia bez abonamentu: o 10 zł więcej : 

  • integracja sensoryczna, terapia pedagogiczna - 100 zł

  • terapia logopedyczna prowadzona przez mgr - 70 zł