Cennik
Data dodania: 2018-11-21 12:08:24

 

 

  

DOKTOR 

MAGISTER 

 Konsultacja logopedyczna 

 50-60 minut 

 250 zł 

160 zł 

 Konsultacja neurologopedyczna

50- 60 minut

 250 zł 

160 zł 

 Konsultacja psychologiczna, psychoterapeutyczna

 50 minut

  250 zł

160 zł

 Konsultacja z diagnostą interacji sensorycznej i wygaszania odruchów INPP  

 50-60 minut

200 zł

                 Konsultacja fizjoterapeutyczna

 45 minut       160 zł

 Diagnoza logopedyczna/ 
 neurologopedyczna

 1-3 spotkania  
po ok. 
50-60 minut

220 zł 
za  spotkanie 

150 zł 
za  spotkanie 

 Diagnoza pedagogiczna

diagnoza ryzyka dysleksji/ diagnoza gotowości szkolnej 

2 spotkania po 60 min + 
30 min omówienie 

  -

550 zł

 Diagnoza Integracji Sensorycznej

3 spotkania po 45-60 min 

  -

450 zł

 Diagnoza ROZSZERZONA: Diagnoza Integracji Sensorycznej + Diagnoza Wygaszania Odruchów Pierwotnych INPP

 3 spotkania po 45-60 min

 -

 550 zł

 Diagnoza  wstępna - 
- EEG BIOFEEDBACK

50-60 minut

 -

200 zł 

 Terapia logopedyczna

30 minut

130 zł

90 zł

Terapia pedagogiczna,   
 (reedukacja), terapia ręki

45 minut

 

 

  

 

130 zł

 

 

       

 Terapia psychologiczna

50 minut

250 zł

160 zł

Terapia integracji sensorycznej/ fizjoterapia 


45 minut 

130 zł

Terapia EEG BIOFEEDBACK

30 min. 

 -

100 zł

Wygaszanie odruchów wg Sally Goddard/Domowy program ćwiczeń INPP

30 min.

 

150 zł

Instrumental Enrichment

       60 min.

 

150 zł

 

 

 

Miesięczne abonamenty wraz z początkiem miesiąca należy wnosić opłatę za zajęcia. W razie nieobecności na zajęciach (i zgłoszenie jej 24 godziny przed rozpoczęciem zajęć), będzie możliwość odrobienia zaległości u jednego z naszych terapeutów po uprzednim umówieniu się ze specjalistą. 

Niepowiadomienie terapeuty o nieobecności lub powiadomienie o nieobecności 24 godziny przed terapią, skutkuje utratą 100% opłaty za jedne zajęcia terapeutyczne oraz niemożliwością odrobienia zajęć w innym terminie. Zasady te obowiązują również osoby, które nie korzystają z abonamentów, ale płacą jednorazowo za zajęcia (zajęcia które nie zostały odwołane w odpowiednim czasie, uznaje się za odbyte.

RODZAJE ABONAMENTÓW:

  1. integracja sensoryczna, terapia pedagogiczna, terapia ręki, fizjoterapia - 480 zł za 4 zajęcia w miesiącu (120 zł za zajęcia), w przypadku 5 zajęć w miesiącu abonament wynosi 600 zl.

  2. terapia logopedyczna prowadzona przez mgr - 320 zł za 4 zajęcia w miesiącu- (80 zł za zajęcia), w przypadku 5 zajęć w miesiącu abonament wynosi 400 zł

  3. terapia logopedyczna prowadzona przez dr - 480 zł za 4 zajęcia w miesiącu (120 zł za zajęcia), w przypadku 5 zajęć w miesiącu abonament wynosi 600zł 

  4. Opłata za zajęcia bez abonamentu: o 10 zł więcej : 

  • integracja sensoryczna, terapia pedagogiczna, fizjoterapia - 130 zł

  • terapia logopedyczna prowadzona przez mgr - 90 zł/ przez dr- 130 zł