Trening umiejętności psychospołecznych (TUS)
Data dodania: 2019-02-28 17:05:39

Łączymy dobrą zabawę z nauką umiejętności niezbędnych w życiu każdego człowieka.

 

Trening Umiejętności Społecznych to zajęcia grupowe skierowane do wszystkich dzieci, które mają trudności w relacjach społecznych zarówno z rówieśnikami, jak i dorosłymi.

Celem warsztatu jest rozwijanie umiejętności interpersonalnych dzieci m.in. :

  • nauka konstruktywnego rozwiązywania konfliktów

  • ćwiczenie komunikacji w grupie rówieśniczej 
  • rozwijanie umiejętności twórczego rozwiązywania problemów
  • praca nad przestrzeganiem zasad.

Dzieci dowiedzą się więcej o sobie, swoich uczuciach i potrzebach. Poznają swoje mocne strony oraz metody radzenia sobie z emocjami. 

Zajęcia prowadzone są w formie gier i zabaw, przeplatanych pracą w podgrupach, pogadankami oraz rozmowami w kręgu. 

 

Warsztaty trwać będą 3 miesiące: 60 min/ 1 raz w tygodniu, w małych grupach dobranych odpowiednio do wieku dziecka. 

Koszt: 240 zł/4 zajęcia(1 zajęcia trwają 60 min.)