Szkolenia
Data dodania: 2020-01-16 13:03:20

Propozycja kameralnych warsztatów i szkoleń poniżej!

 

 

Serdecznie zapraszamy na szkolenie

„Obsługa oraz wykorzystanie programu MÓWIK w terapii osób niemówiących””

 

Data szkolenia: 07.03.2020 r. (sobota)

w godz. 8:00-15.00 (8h dydaktycznych)

 

Prowadzący szkolenie: mgr Ewa Przebinda

 

Grupa docelowa: Rodzice, logopedzi, neurologopedzi, studenci logopedii, nauczyciele pracujący z dziećmi i dorosłymi mającymi poważne problemy w komunikacji werbalnej (autyzm, afazja, niepełnosprawność intelektualna, porażenia mózgowe)

 

Cel szkolenia:

 • uporządkowanie i pogłębienie wiedzy na temat rozwoju komunikacji dzieci i dorosłych z poważnymi problemami w komunikowaniu się.
 • zapoznanie się z możliwościami wykorzystania tabletów w terapii i życiu codziennym osób niepełnosprawnych.
 • zapoznanie się z etapami rozwoju językowego w przypadku korzystania z systemu AAC.
 • zapoznanie się ze sposobami doboru słownictwa w zależności od wieku, płci, poziomu poznawczego i komunikacyjnego pacjenta/ucznia.
 • praktycznie przećwiczenie zdobytych umiejętności w trakcie tworzenie tablic komunikacyjnych na tabletach.
 • zapoznanie się z nowymi sposobami i metody pracy z osobami z zaburzeniami w komunikacji (autyzm, afazja, dyzartria, upośledzenie umysłowe).
 • nauka dobrania odpowiedniego poziomu tablic dynamicznych MÓWIK do możliwości i potrzeb użytkowników.


 

Program szkolenia:

 1. Obsługa programu MÓWIK
 2. Diagnoza umiejętności językowych osoby niemówiącej
 3. Projektowanie słownictwa dla poziomu Dziecko 1
 4. Projektowanie słownictwa dla poziomu Dziecko 2
 5. Projektowanie słownictwa dla poziomu Dorosły
 6. Analiza przypadków, pytania, dyskusja

 

Koszt szkolenia: 300 zł

 

Adres szkolenia: ul. Mała 1A, 05-402 Otwock-Świder - Centrum Terapii Dziecka dr Ewy Jeżewskiej-Krasnodębskiej  ( 35 minut SKM od Centrum Warszawy) 

Warunkiem wpisania na listę jest  wysłanie maila  ze zgłoszeniem i wpłacenie do 15.02.2020r opłaty za szkolenie.

      Jeśli macie Państwo własne tablety z systemem ,,Mówik”, prosimy o zabranie.

 

Dodatkowo uprzejmie informujemy, iż w związku z wejściem nowych przepisów od 1 stycznia 2020 r. osoby, które chcą uzyskać fakturę na firmę są zobowiązane do wskazania nr NIP w tytule przelewu - brak nr NIP skutkuje nie możnością wystawienia faktury.

Wyżej wymieniony zapis nie obowiązuje w przypadku:

- faktur imiennych,

- płatności dokonywanych bezpośrednio przez firmę (z konta firmowego),

- wpłat dokonanych przed 1 stycznia 2020 r.

Serdecznie Pozdrawiamy i zapraszamy do kontaktu:

Rejestracja Centrum Terapii Dziecka  tel.  510 473 300 lub 510 473 390

mail: rejestracja@centrumterapiidziecka.pl

 

 Propozycja kameralnych warsztatów i szkoleń prowadzonych w małych grupach w naszej poradni  (8-16 osób) :  

 

1. ,,Diagnoza i terapia logopedyczna zaburzeń ze spektrum autyzmu”

Prowadzenie: Prof. dr hab. Jolanta Panasiuk

16 h dydaktycznych, sobota godz. 11-18 i niedziela w godz. 9-14,

cena: 500 zł

Termin: 21-22 marca 2020

 

2.,,Diagnoza i terapia zaburzeń mowy i języka u osób z chorobami neurodegeneracyjnymi”

Prowadzenie: dr n. hum Ewa Wolańska

8h dydaktycznych niedziela  w godz. 11-17,

cena: 250 zł

Termin: 7 czerwca 2020

 

3."Wspomaganie rozwoju dzieci wg Programu Integracji Odruchów dr Sally Goddard Blythe" 

mgr Jarosław Krasnodębski

16 h dydaktycznych, sobota i niedziela w godz. 10-16

cena: 500 zł

Terminy: 21-22 marca 2020 i 6-7 czerwca 2020

 

4.„Program ćwiczeń ruchowych wzmacniających integrację bilateralną wg Sheila Dobie ©”

Mgr Jarosław Krasnodębski

16 h dydaktycznych, sobota i niedziela w godz. 10-16

cena: 500 zł

Terminy: 16-17 maja 2020 r 

 

5. ,,Diagnoza i programowanie terapii logopedycznej u dzieci z różnymi zaburzeniami mowy’’- Moduł wprowadzający

Prowadzenie dr n. hum. Ewa Jeżewska-Krasnodębska

8 h dydaktycznych, piątki lub poniedziałki w godz. 10-16

cena: 250 zł

Terminy: 3 kwietnia 2020, 6 lipca 2020

 

6. ,,Diagnoza i programowanie terapii logopedycznej u dzieci i dorosłych z dyslalią obwodową’’ - Moduł wprowadzający

Prowadzenie dr n. hum. Ewa Jeżewska-Krasnodębska

8h dydaktycznych, szkolenia  w piątki lub poniedziałki w godz. 10-16

cena: 250 zł

Terminy: 20 marca 2020 i 14 września 2020

 

7. ,,Funkcje fizjologiczne (prymarne) w obrębie aparatu artykulacyjnego" – diagnoza, profilaktyka, korekcja

Prowadzenie dr n. hum. Ewa Jeżewska-Krasnodębska

8h dydaktycznych, szkolenia w piątki lub poniedziałki w godz. 10-16

cena: 250 zł

Terminy: 8 maja 2020 i 28 września 2020

 

8. Ocena budowy aparatu artykulacyjnego w diagnozie logopedy, współpraca ze specjalistami w zakresie korekty wad w budowie

Prowadzenie dr n. hum. Ewa Jeżewska-Krasnodębska

8h dydaktycznych, szkolenia w piątki lub poniedziałki w godz. 10-16,

cena: 250 zł

Terminy: 22 maja 2020 i 12 października 2020

 

9. ,,Wnikliwa diagnoza i skuteczna terapia najczęstszych zaburzeń artykulacji” – moduł wprowadzający

Prowadzenie dr n. hum. Ewa Jeżewska-Krasnodębska

8h dydaktycznych, szkolenia w piątki lub poniedziałki w godz. 10-16,

cena: 250 zł

Terminy: 29 maja 2020 i 26 października 2020

 

10. ,,Wnikliwa diagnoza i skuteczna terapia różnych typów sygmatyzmów” – moduł warsztatowy szczegółowy 

Prowadzenie dr n. hum. Ewa Jeżewska-Krasnodębska

8h dydaktycznych, szkolenia w piątki lub poniedziałki w godz. 10-16,

cena: 250 zł

Terminy: 5 czerwca 2020 i 16 listopada 2020

 

11. ,,Wnikliwa diagnoza i skuteczna terapia różnych typów rotacyzmów” – moduł szczegółowy 

Prowadzenie dr n. hum. Ewa Jeżewska-Krasnodębska

8h dydaktycznych, szkolenia w piątki lub poniedziałki w godz.10-16,

cena: 250 zł

Terminy: 13 marca 2020 i 16 listopada 2020

 

12.,,Wnikliwa diagnoza i skuteczna terapia różnych typów sygmatyzmów” – moduł szczegółowy 

Prowadzenie dr n. hum. Ewa Jeżewska-Krasnodębska

8 h dydaktycznych, szkolenia w piątki lub poniedziałki  w godz.10-16,

cena: 250 zł

Terminy: 27 marca 2020 i 23 listopada 2020

 

13. ,,Wnikliwa diagnoza i skuteczna terapia różnych typów lambdacyzmów i tetacyzmów” – moduł szczegółowy 

Prowadzenie dr n. hum. Ewa Jeżewska-Krasnodębska

8h dydaktycznych, szkolenia w piątki lub poniedziałki 10-16,

cena: 250 zł

Terminy: 26 czerwca 2020 i 7 grudnia 2020