Metoda Warnkego
Data dodania: 2019-02-28 15:59:48

Nowoczesna terapia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu.

 

Głównym założeniem metody jest to, że dzieci cierpiące z powodu trudności w nauce, są niezdolne do zapamiętania wzorców dźwiękowych tych słów, które słyszały we wczesnym okresie swojego życia. Ponieważ nie wiedzą, jakie jest właściwe „brzmienie” słowa, nie wiedzą też, z z jakich liter i głosek powinno się ono składać. Wiele dzieci rozwija w to miejsce różne inne sposoby czytania: próbują rozpoznawać słowa tuż po ich pojawieniu się – postrzegają słowa jak obrazki. Czyniąc to, są niezdolne do rozpoznania – i nauczenia się – wewnętrznej struktury słowa (metody podziału słowa na głoski i przypisania im liter). I w tym właśnie może pomóc metoda Warnkego

Diagnoza

Przy testowaniu centralnego przetwarzania sygnałów spostrzeżeniowych bardzo ważne jest sprawdzenie tak wielu funkcji, jak to tylko możliwe w stosunkowo krótkim czasie. Ma to na celu kontrolę zakresu, w jakim funkcje te są zautomatyzowane, a także uniknięcie błędów spowodowanych przez niewłaściwe odpowiedzi zmęczonego dziecka. Za pomocą metody Warnkego można w atmosferze zabawy szybko sprawdzić czternaście różnych funkcji. Następnie dane te mogą być porównane ze standardowymi danymi innych dzieci, w celu znalezienia odchyleń lub nieprawidłowości.

 

Kiedy wyżej wymienione funkcje są zaburzone należy je poprawić. Planowany trening odbywa się raz w tygodniu przez okres 5 miesięcy. wszystkie stwierdzone zaburzenia należy trenować jednocześnie. trenuje się je za pomocą specjalnych urządzeń, przy pomocy mikrofonu, słuchawek, płyt cd, specjalnych okularów i różnych przygotowanych przez terapeutę materiałów.

Trening jest oparty na trzech założeniach:  

  • Automatyzacja przetwarzania spostrzeżeń w obszarze słuchu, wzroku i zdolności motorycznych  
  • Automatyzacja koordynacji półkul mózgowych 
  • Rozwój i automatyzacja „Wzrokowego języka”

 Metoda Warnkego to absolutna nowość w Polsce!!! 
 

  1. Jako jedyna skupia się na przyczynach a nie na objawach dysleksji. 
  2. Wpływa na prawidłowy rozwój procesów poznawczych. 
  3. Dostarcza efektywnych strategii uczenia się. 
  4. Poprzez wyrównanie deficytów w zakresie centralnego przetwarzania informacji daje solidną podstawę do osiągania sukcesów w nauce. 
  5. Skuteczne usunięcie źródła trudności daje trwałe wyniki terapii.