Diagnoza  i terapia pedagogiczna
Data dodania: 2018-12-03 23:24:11

Pokonywanie trudności w zakresie czytania i pisania.

 

CO OFERUJEMY?
  
Terapia Pedagogiczna  jest oddziaływaniem na przyczyny i przejawy trudności w uczeniu się, jej celem jest eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich konsekwencji takich jak: 

  1. trudności w zakresie czytania i pisania 
  2. zaburzenia koncentracji uwagi 
  3. niska samoocena 
  4. niechęć do nauki 
  5. zaburzenia kontaktów interpersonalnych 
  6. konflikty z rodzicami, których podłożem jest często brak zadowalających wyników w nauce 

W ramach terapii pedagogicznej oferujemy  specjalistyczne zajęcia terapeutyczne z dziećmi z trudnościami w uczeniu się, obejmujące ważne umiejętności opanowania technik czytania i pisania. 

Oferujemy zajęcia wyrównawcze - wyrównywanie braków szkolnych, możliwość indywidualnej pracy nad lekcjami. 

Konsultacje pedagogiczne -  jedno lub dwa spotkania poprzedzające zastosowanie odpowiedniej formy pomocy pedagogicznej. 
  
Konsultacje pedagogiczne ukierunkowane są na diagnozę 


Polecamy  Integrację sensoryczną oraz EEGBiofeedback