Terapia ręki
Data dodania: 2019-02-28 15:58:29

Ćwiczenia dobierane są indywidualnie do potrzeb i sprawności każdego dziecka.

 

 Terapia skierowana jest przede wszystkim do dzieci:  

 • ze zwiększonym lub obniżonym napięciem mięśniowym w obrębie kończyny górnej, 
 • niechętnie podejmujących czynności manualnych(malowanie, układanie                 małych  przedmiotów, lepienie z plasteliny), 
 • mających problem z koordynacją obu rąk podczas czynności manipulacyjnych, 
 • mających problem z nauką czynności samoobsługowych (ubieranie, wiązanie sznurowadeł, picie z kubka, zapinanie guzików itp), 
 • z zaburzeniami kontroli wzrokowo-ruchowej, 
 • z nadwrażliwością dotykową, 
 • mających problemy grafomotoryczne (pisanie, rysowanie).  

                

    Cele terapii: 

 • poprawa sprawności ruchowej kończyny górnej,
 • kształtowanie i doskonalenie prawidłowego chwytu, 
 • wykonywanie precyzyjnych i kontrolowanych ruchów palców, 
 • kształtowanie i doskonalenie umiejętności manipulowania przedmiotami,
 • usprawnianie koordynacji obu rąk,
 • poprawa koordynacji wzrokowo-ruchowej, 
 • osiągnięcie samodzielności w czynnościach samoobsługowych, 
 • dostarczanie wrażeń dotykowych, 
 • koncentracji, 
 • doskonalenie pisania