Indywidualna Stymulacjia Słuchu dr Johansena IAS
Data dodania: 2019-02-28 15:52:12

Stymulacja słuchowa wg dr Kjelda Johansena poprawia przetwarzanie bodźców słuchowych. Jeśli u dziecka występują centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego wówczas ma ono problemy z prawidłowym różnicowaniem dźwięków, lokalizacją źródła dźwięku, rozpoznawaniem wzorców dźwiękowych, analizą czasowych aspektów sygnału dźwiękowego, umiejętnością rozumienia mowy zniekształconej, rozumieniem mowy w hałasie. To znaczy, że osoba z tym zaburzeniem nie ma możliwości pełnego wykorzystania słyszanego sygnału akustycznego przy prawidłowym jego odbiorze w strukturach obwodowych (Katz, 1994). W konsekwencji często pojawiają się trudności w rozwoju mowy, prawidłowej artykulacji, uczeniu się, czytaniu, koncentracji uwagi, konstruowaniu wypowiedzi  ustnych i pisemnych. W klasie dzieci z tym zaburzeniem mogą pozostawać na uboczu z powodu nieśmiałości i niskiej samooceny.

 

Metoda Johansen IAS skierowana jest do dzieci ( od 3 roku życia ), młodzieży i dorosłych: 

 •  z opóźnionym rozwojem mowy,
 •  z dysleksją,
 •  z ADHD,
 •  z zaburzeniami koncentracji,
 •  z zaburzeniami uwagi słuchowej,
 •  z zaburzeniami percepcji słuchowej,
 •  z trudnościami w zrozumieniu i zapamiętaniu instrukcji, poleceń,
 •  z osobami z porażeniem mózgowym,
 •  z osobami, które wykazują nadwrażliwość na dźwięki, 
 •  z osobami z autyzmem. 

 

Diagnoza w Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena przeprowadzona jest za pomocą specjalistycznego audiometru. Opiera się na badaniu audiometrii tonalnej obejmującej badanie jedno i obu uszne, teście dychotycznym, a także badaniu lateralizacji. 

Po dokonaniu analizy wyników testów dziecko otrzymuje indywidualną płytę CD ze specjalnie nagraną  na syntetyzatorze muzyką. Muzyka skomponowana jest w ten sposób by obejmować swoim zakresem różne częstotliwości potrzebne do stymulacji. Poprzez dobór odpowiedniego i indywidualnie przygotowanego CD każde dziecko otrzymuje indywidualny program, który będzie najlepiej pasował do jego  możliwości słuchowych oraz nauki. Płyty słucha się przez słuchawki w domu, czyli w przyjaznym i bezpiecznym dla dziecka otoczeniu, a czas słuchania wynosi 10 minut dziennie. Postępy terapii kontrolowane są co 4 do 8 tygodni, za każdym razem dziecko ponownie jest badane i w zależności od wyników otrzymuje nową specjalnie dla niego przygotowaną płytę CD z programem terapeutycznym. Program stymulacji trwa 6-10 miesięcy. 

 

Terapia słuchowa poprawia nie tylko przetwarzanie słuchowe, ale również:

 •  Zdolność utrzymywania uwagi i koncentracji na wypowiedziach ustnych, 
 •  Czytanie,
 •  Rozumienie mowy,
 •  Artykulację,
 •  Komunikację,                                                                                                                       
 •  Pamięć,
 •  Samoocenę,
 •  Harmonizuje  napięcie mięśniowe co wpływa na  postawę ciała, 
 •  Utrzymanie równowagi, 
 •  Koordynację ruchów,
 •  Motorykę.

 

 Metoda Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansen IAS jest jedynym programem domowym lub szkolnym, której program terapii  opiera się  o indywidualnie przygotowane CD. W trakcie stymulacji Johansena IAS nie ma także konieczności rezygnowania z innych form terapii, jakimi objęte jest dziecko w tym samym czasie.

 

Materiały źródłowe: www.johansen-ias.pl