Integracja sensoryczna
Data dodania: 2018-12-03 23:24:30

 Terapia Integracji Sensorycznej jest przeznaczona zarówno dla dzieci o prawidłowym rozwoju intelektualnym w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, doświadczających trudności w przedszkolu lub szkole (w tym dzieci z grupy ryzyka “dysleksji”, nadpobudliwych, nadruchliwych) jak i dla dzieci autystycznych, z mózgowym porażeniem dziecięcym, niedowidzących oraz niepełnosprawnych intelektualnie. 
 

Zaburzenia Integracji Sensorycznej to nieprawidłowy odbiór lub/i interpretacja docierających wrażeń sensorycznych, który uniemożliwia właściwe reagowanie w określonych sytuacjach. 

Zaburzenia SI mogą mieć dwojaki charakter: 

 • podwrażliwości sensorycznej, 

 • nadwrażliwości sensoryczne 

Na bazie tych zaburzeń mogą powstać trudności w planowaniu i wykonywaniu ruchów. Jest to tzw. dyspraksja. Zaburzenia te mogą występować w obrębie wszystkich zmysłów, mogą również współwystępować. 

 

Objawy zaburzeń integracji sensorycznej u dziecka: 

 • jest nadmiernie ruchliwe, nadpobudliwe, impulsywne, 

 • łatwo się rozprasza i ma trudności ze skupieniem uwagi 

 • bywa agresywne, 

 • jest niestabilne emocjonalnie, 

 • jest zbyt statyczne, mało aktywne, 

 • ma trudności z zasypianiem i snem, 

 • prezentuje opóźnione reakcje na bodźce bólowe, dotykowe, węchowe, wzrokowe i słuchowe, 

 • z opóźnieniem osiągało kolejne stadia rozwoju  (siadanie, chodzenie, mówienie), 

 • unika dotyku innych osób lub określonych faktur, 

 • nie toleruje zabaw dłońmi, 

 • nie lubi czesania, mycia, obcinania włosów, kąpieli, obcinania paznokci, 

 • domaga się dotyku, lubi intensywne zabawy, 

 • wydaje się, że ma obniżoną wrażliwość na bodźce dotykowe, bólowe, 

 • ma słabą świadomość własnego ciała, 

 • wykazuje zachowania autostymulujące / autoagresywne (drapanie się, szczypanie, gryzienie, uderzanie), 

 • ma nieprawidłowe napięcie mięśniowe (podwyższone lub obniżone), 

 • wydaje się niezdarne (często upada, potyka się), 

 • ma trudności z oceną odległości, 

 • może mieć problem z samoobsługą (ubieranie, rozbieranie), 

 • ma problemy z obustronną koordynacją ruchową, 

 • często myli strony prawa-lewa 

 • z trudnością przychodzi mu naśladowanie ruchów innych osób, 

 • reaguje nadmiernym zadowoleniem na ruch, lubi intensywne zabawy (kręcenie się, bujanie, podskoki), 

 • boi się odrywać stopy od podłoża, 

 • odczuwa nienaturalny lęk przed upadkiem lub wysokością, 

 • boi się / unika zabaw ze zmianami pozycji (kręcenie się, bujanie, podskoki), 

 • ma trudności z pisaniem, czytaniem, 

 • zabawy / czynności manualne przychodzą mu z trudnością, 

 • zbyt lekko lub zbyt mocno chwyta przedmioty, 

 • nieprawidłowo stoi / siedzi, 

 • szybko się męczy, 

 • jest wrażliwe na światło lub określone kolory, 

 • ma trudności z utrzymaniem wzroku na przedmiocie lub z podążaniem wzroku za przedmiotem, 

 • nie lubi / domaga się pokarmów o określonej konsystencji, 

 • poznaje otoczenie za pomocą smaku (ssie, gryzie przedmioty), 

 • nie lubi głośnych / określonych dźwięków, 

 • ma opóźniony rozwój mowy, 

 • lubi wydawać głośne dźwięki, 

 • nie zauważa pewnych dźwięków, 

 • poznaje otoczenie za pomocą węchu, 

 • negatywnie reaguje na niektóre zapachy, 

 • nie rozróżnia zapachów, 

 • ignoruje nieprzyjemne zapachy;