EEGBiofeedback 
Data dodania: 2019-02-28 15:35:10

CZEMU WARTO?

Metoda skuteczna- u dzieci z zaburzeniami koncentracji uwagi. Naukowe badania wykazały 94-98% skuteczności w poprawie koncentracji uwagi, w innych zaburzeniach wyniki od 60-75%. 

Metoda niezwykła – mózg uczy się tworzyć prawidłowe fale mózgowe zamiast nieprawidłowych i tym samym poprawia się koncentracja, pamięć, pojawia się dobre samopoczucie, obniża poziom stresu, zmniejsza się znacznie nadpobudliwość psychoruchowa i zaburzenia procesu uczenia się, takie jak dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia. 

Metoda bezpieczna – jak każde uczenie się - NIE MA ŻADNYCH DZIAŁAŃ UBOCZNYCH i można ją stosować wg potrzeb. 

Metoda cyfrowa – służy, jako metoda diagnostyczna. Po każdym treningu prowadzący trening drukuje wynik i kontroluje - jak poprawia się praca mózgu z treningu na trening. Jedna sesja trwa ok. godziny, pierwsze wyniki są widoczne już po kilku, w trudniejszych przypadkach po kilkunastu spotkaniach. Uzyskana poprawa jest trwała – w mózgu tworzy się zupełnie nowy, poprawny wzorzec fal mózgowych. 
  

EEGBiofeedback jest wskazaną metodą terapii dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy już od 4 roku życia, dla dzieci nadpobudliwych od lat 5. Często jest stosowana, jako profilaktyka problemów z zachowaniem i uczeniem się już w przedszkolu, również, jako bardzo pomocna terapia w moczeniu nocnym i dziennym
Największą grupę dzieci i młodzieży stanowią dzieci z ADHD i ADD (nadpobudliwością psychoruchową i zaburzeniami koncentracji uwagi) oraz zaburzeniami uczenia się i zachowania (dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią, agresją, tremą, nadwrażliwością, jąkaniem), ale również po wypadkach, urazach głowy, z mózgowym porażeniem dziecięcym, padaczką, upośledzeniem umysłowym, zespołem Aspergera, tikami itp. 
  
Służy osobom zdrowym w celu poprawy funkcjonowania umysłu, uczącym się, kreatywnym, z problemami stresu, nerwicami, depresją, wypaleniem zawodowym, osobom z dużą odpowiedzialnością, wojskowym, dyrektorom, menedżerom, sportowcom… 
Terapia EEGBFB poprawia funkcje poznawcze, koncentrację uwagi i jej utrzymywanie, pamięć, wiarę w siebie, organizację swoich poczynań, zwiększa kreatywność, usprawnia umysł, polepsza, jakość i ilość snu.