mgr Kamilla Łubińska

Ukończyłam jednolite studia magisterskie w Szkole Wyższej Psychologii 
Społecznej w Warszawie na kierunku psychologia, w specjalności 
psychologia kliniczna. Doświadczenie zawodowe zdobywałam w placówkach i 
poradniach zdrowia psychicznego, uczestnicząc w stażach zawodowych, 
szkoleniach, kursach i warsztatach. Aktualnie jestem członkiem 
nadzwyczajnym Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej.


Prowadzę:

terapię par / małżeństw
terapię dzieci i młodzieży
terapię rodzinną
terapię dorosłych


W dalszym ciągu podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w 
licznych szkoleniach specjalistycznych z zakresu pomocy psychologicznej
dzieciom, młodzieży i dorosłym.
Brałam udział m.in. w poniższych:

Terapia Par prowadzona w nurcie Poznawczo - Behawioralnym
Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach
Rozwód, rozpad rodziny i strata - pomoc psychologiczna dziecku i 
rodzinie
Zespół Aspergera - Diagnoza, Terapia, Modyfikacja zachowań
Samouszkadzanie i zachowania autoagresywne u dzieci i młodzieży
Uzależnienie dzieci i młodzieży od komputera i internetu
Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi problemami w nauce metodą 
INPP


W swojej pracy stosuję podejście integracyjne, czerpiąc z wielu nurtów 
psychologicznych.
Dbam o swój warsztat zawodowy poddając pracę psychoterapeutyczną 
regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów Polskiego 
Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.