mgr Agnieszka Chrząszczak

Absolwentka pedagogiki przedszkolnej, wczesnoszkolnej oraz terapię pedagogiczną na WSP im. Janusza Korczaka, 2-letnie studia podyplomowe z zakresu logopedii na WSP im.Janusza Korczaka, 2-letnie studia podyplomowe z zakresu edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem na APS im. Marii Grzegorzewskiej.

2-stopniowy kurs z integracji sensorycznej w PSTiS, szkolenie z kinezjotapingu u fizjoterapeuty Rogera Ehrenreicha, szkolenia z metody krakowskiej ( Terapia Neurobiologiczna, Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania, Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji, Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych) oraz kurs z terapii ręki w Sensum Mobile.

Język migowy na poziomie B1 - kontynuuje naukę.

Interesuję się neurologopedią senioralną.