prof. dr hab. Barbara Skałbania

Barbara Skałbania, dr hab. w zakresie nauk społecznych, pedagog-terapeuta. Nauczyciel akademicki  od 2003 roku ( UMCS Lublin, UTH Radom, WSP im. J. Korczaka w Warszawie, UJK Kielce).  Zainteresowania koncentrują się wokół problematyki diagnozy i terapii pedagogicznej, poradnictwa edukacyjnego i wychowawczego. Jest autorem 7 publikacji tematycznych oraz kilkudziesięciu artykułów w obszarze pedagogiki. Jest członkiem Polskiej Akademii Nauk  (sekcja Pedagogiki Społecznej) oraz Naukowego Towarzystwa Poradoznawczego. Od lat współpracuje z Ośrodkiem  Rozwoju Edukacji w Warszawie. Jako nauczyciel akademicki i pedagog terapeuta dąży do integrowania nauki z praktyką edukacyjną.