dr Ewa Wolańska

Ewa Wolańska, językoznawca, logopeda, specjalista w zakresie neuro- i gerontologopedii. Od ponad dwudziestu lat związana zawodowo z Instytutem Języka Polskiego, a następnie Instytutem Polonistyki Stosowanej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Jest kierownikiem Pomagisterskiego Studium Logopedycznego UW. Pełni funkcję wiceprzewodniczącej Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. W ramach indywidualnej praktyki prowadzi diagnozę i terapię neuro- i gerontologopedyczną osób dorosłych z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego, powstałych w wyniku udarów mózgu, wypadków komunikacyjnych czy chorób i zespołów otępiennych.