mgr Paulina Stelmach

mgr Paulina Stelmach- logopeda, pedagog, terapeuta pedagogiczny. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.  Obecnie kończy studia na Wydziale Medycznym Uczelni Łazarskiego w Warszawie z zakresu neurologopedii i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Doświadczenie zawodowe zdobywała w licznych placówkach oświatowych i medycznych oraz
poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w kursach, szkoleniach i warsztatach. W Centrum Terapii Dziecka „Logos” prowadzi terapię logopedyczną oraz terapię ręki.