mgr Jarosław Krasnodębski

Pedagog specjalny, terapeuta behawioralny pracujący z dziećmi z autyzmem, z ADHD, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, logopeda dyplomowany, nauczyciel terapii pedagogicznej, terapeuta Integracji Sensorycznej, INPP, Integracji Bilateralnej, metody Padovan, Instrumental Enrichment, neuroterapeuta Biofeedback. Metodyk edukacji wczesnoszkolnej. Nauczyciel akademicki (WSP Korczak, Uczenia Łazarskiego, EWS). Dyrektor poradni Centrum Terapii Dziecka, gdzie prowadzi praktykę w zakresie diagnozy i terapii zaburzeń rozwojowych u dzieci.