Zapraszamy na szkolenie „Obsługa oraz wykorzystanie programu MÓWIK w terapii osób niemówiących”!
Data dodania: 2020-01-16 14:25:00

 

 

Serdecznie zapraszamy na szkolenie

„Obsługa oraz wykorzystanie programu MÓWIK w terapii osób niemówiących”  

 

Data szkolenia: 07.03.2020 r. (sobota)

w godz. 8:00-15.00 (8h dydaktycznych)

 

Prowadzący szkolenie: mgr Ewa Przebinda

 

Grupa docelowa: Rodzice, logopedzi, neurologopedzi, studenci logopedii, nauczyciele pracujący z dziećmi i dorosłymi mającymi poważne problemy w komunikacji werbalnej (autyzm, afazja, niepełnosprawność intelektualna, porażenia mózgowe)

 

Cel szkolenia:

 • uporządkowanie i pogłębienie wiedzy na temat rozwoju komunikacji dzieci i dorosłych z poważnymi problemami w komunikowaniu się.
 • zapoznanie się z możliwościami wykorzystania tabletów w terapii i życiu codziennym osób niepełnosprawnych.
 • zapoznanie się z etapami rozwoju językowego w przypadku korzystania z systemu AAC.
 • zapoznanie się ze sposobami doboru słownictwa w zależności od wieku, płci, poziomu poznawczego i komunikacyjnego pacjenta/ucznia.
 • praktycznie przećwiczenie zdobytych umiejętności w trakcie tworzenie tablic komunikacyjnych na tabletach.
 • zapoznanie się z nowymi sposobami i metody pracy z osobami z zaburzeniami w komunikacji (autyzm, afazja, dyzartria, upośledzenie umysłowe).
 • nauka dobrania odpowiedniego poziomu tablic dynamicznych MÓWIK do możliwości i potrzeb użytkowników.


 

Program szkolenia:

 1. Obsługa programu MÓWIK
 2. Diagnoza umiejętności językowych osoby niemówiącej
 3. Projektowanie słownictwa dla poziomu Dziecko 1
 4. Projektowanie słownictwa dla poziomu Dziecko 2
 5. Projektowanie słownictwa dla poziomu Dorosły
 6. Analiza przypadków, pytania, dyskusja

 

Koszt szkolenia: 300 zł

 

Adres szkolenia: ul. Mała 1A, 05-402 Otwock-Świder - Centrum Terapii Dziecka dr Ewy Jeżewskiej-Krasnodębskiej  ( 35 minut SKM od Centrum Warszawy) 

Warunkiem wpisania na listę jest  wysłanie maila  ze zgłoszeniem i wpłacenie do 15.02.2020r opłaty za szkolenie.

      Jeśli macie Państwo własne tablety z systemem ,,Mówik”, prosimy o zabranie.

 

Dodatkowo uprzejmie informujemy, iż w związku z wejściem nowych przepisów od 1 stycznia 2020 r. osoby, które chcą uzyskać fakturę na firmę są zobowiązane do wskazania nr NIP w tytule przelewu - brak nr NIP skutkuje nie możnością wystawienia faktury.

Wyżej wymieniony zapis nie obowiązuje w przypadku:

- faktur imiennych,

- płatności dokonywanych bezpośrednio przez firmę (z konta firmowego),

- wpłat dokonanych przed 1 stycznia 2020 r.

Serdecznie Pozdrawiamy i zapraszamy do kontaktu:

Rejestracja Centrum Terapii Dziecka tel. 510 473 300 lub 510 473 390

mail: rejestracja@centrumterapiidziecka.pl