Zbieramy grupę dzieci na Trening Umiejętności Społecznych!
Data dodania: 2019-08-28 15:30:00

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH (TUS) - to zajęcia grupowe skierowane do wszystkich dzieci, które mają trudności w relacjach społecznych zarówno z rówieśnikami, jak i dorosłymi.

Łączymy dobrą zabawę z nauką umiejętności niezbędnych w życiu każdego człowieka.

Celem warsztatu jest rozwijanie umiejętności interpersonalnych dzieci m.in. :

- nauka konstruktywnego rozwiązywania konfliktów

- ćwiczenie komunikacji w grupie rówieśniczej 

- rozwijanie umiejętności twórczego rozwiązywania problemów

- praca nad przestrzeganiem zasad.

 

Dzieci dowiedzą się więcej o sobie, swoich uczuciach i potrzebach. Poznają swoje mocne strony oraz metody radzenia sobie z emocjami. 

Zajęcia prowadzone są w formie gier i zabaw, przeplatanych pracą w podgrupach, pogadankami oraz rozmowami w kręgu. 

 

Warsztaty trwać będą 3 miesiące: 60 min/ 1 raz w tygodniu, w małych grupach dobranych odpowiednio do wieku dziecka. 
Zajęcia planowane są w czwartki lub piątki.
Koszt 4 zajęć w miesiącu 240 zł.